wizyta studyjna

Wizyta studyjna pt. „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gminy”.

9 Czerwiec, 2016 - 12:37 -- OWES

W imieniu Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej pragniemy serdecznie zaprosić przedstawicieli władz lokalnych ( subregion południowy: powiat bielski, cieszyński, żywiecki), w szczególności: Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rady Gminy, Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej i decydentów mających wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji dot. rozwoju gmin, na wizytę studyjną pt. „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gminy” w dniach 16-17 czerwca 2016r.

Wolne miejsca na wizytę studyjną organizowaną przez ROPS do ZAZu w Lalikach

19 Sierpień, 2015 - 13:39 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach zaprasza na wizytę studyjną z przewodnim tematem - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zakład Aktywności Zawodowej „LALIKI” - w miejscowości Laliki, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia br., tj. w przyszłym tygodniu w środę.

Wizyta studyjna "Dobre praktyki ekonomii społecznej"

9 Wrzesień, 2014 - 12:39 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 23-24 września. Tym razem będziemy gośćmi we Wrocławiu i Byczynie. W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

- Spółdzielnie socjalne działające we Wrocławiu, m.in. Spółdzielnię socjalną PANATO http://www.panato.org/

- Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w Byczynie, w tym zwiedzimy lokalny gród http://grod.pl.tl/

Wizyta studyjna „Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej - dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej "

16 Kwiecień, 2014 - 10:18 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej „Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej - dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej w Bałtowie i Krakowie”, która odbędzie się w dnaich15-16 maja 2014 roku.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w Bałtowie oraz Krakowie:

• Bałtowski Kompleks Turystyczny http://www.juraparkbaltow.pl/

Nasza wizyta studyjna na Śląsku

6 Wrzesień, 2013 - 13:45 -- OWES

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu subregionu południowego województwa śląskiego w dniach 29-30 sierpnia br. wzięli udział w wizycie studyjnej.

Celem wizyty była profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej poprzez prezentację dobrych praktyk spółdzielczości socjalnej na Śląsku.

Relację z wizyty znajdziecie Państwo na naszej stronie, w zakładce z Regionu.

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

16 Sierpień, 2013 - 13:46 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na wizytę studyjną „Dobre praktyki ekonomii społecznej – spółdzielczość socjalna na Śląsku” w dniach 29-30 sierpnia 2013r.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy spółdzielnie socjalne z terenu województwa śląskiego:

·         Spółdzielnia Socjalna „Rybka” w Katowicach,

·         Spółdzielnia Socjalna Fantasy Inn w Katowicach,

·         Spółdzielnia socjalna Reakcja w Dąbrowie Górniczej,

·         Spółdzielnia Socjalna Ogrody Smaku w Tychach.

Subscribe to RSS - wizyta studyjna