Pakiety Prawne i Księgowe

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w ramach BEZPŁATNYCH USŁUG:

- PRAWNYCH

- KSIĘGOWYCH

 

Dla kogo?

1. Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne,
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
 • Warsztaty terapii zajęciowej,
 • Kluby sportowe,
 • Ochotnicze Straże Pożarne ,
 • Koła gospodyń wiejskich,
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Spółdzielnie pracy,
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • Kościelne osoby prawne
 • Spółki z o.o. non profit

UWAGA!  Warunek konieczny skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i księgowych to chęć ekonomizacji Podmiotu Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstwa Społecznego ( tzn. chęć tworzenia miejsc pracy i zakładania działaności gospodarczej w przedsiębiorstwie)

Naszym celem jest wsparcie w procesie ekonomizacji podmiotów i wzrost zatrudnienia.

DORADZTWO PRAWNE :

Porad prawnych udzielają profesjonalni specjaliści, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie w zakresie aspektów prawnych w organizacji. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia prawnego w systemie godzinowym. Nabór wniosków na doradztwo prawne będzie odbywać się w sposób ciągły. 

DORADZTWO KSIĘGOWE :

Usługi księgowe świadczą profesjonalni specjaliści z dużym doświadczeniem. W ramach działań przewidujemy udzielenie bezpłatnego wsparcia księgowego w systemie godzinowym. Nabór wniosków na doradztwo księgowe będzie odbywać się w sposób ciągły.

W ramach pakietu prawnego i ksiegowego planujemy przyznac wsparcie w ilości 5 godzin. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia OWES

Zapraszamy do aplikowania o pakiety księgowe/prawne za pomocą poniższych formularzy

 

 

 

Napisz do nas

3 + 16 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.