dobre praktyki

CSR dobra praktyka z naszego subregionu - Podziel się inicjaTywą

17 Lipiec, 2015 - 15:58 -- OWES

Grupa Raben troszcząc się o relacje z otoczeniem uruchomiała projekt wolontariatu pracowniczego, którego ideą jest wspieranie lokalnych działań. W ramach pierwszej akcji Wolontariatu Pracowniczego Grupy Raben – Wykaż się inicjaTywą w czerwcu br. został zrealizowany projekt autorstwa Małgorzaty Kacyrz – z oddziału Czechowice-Dziedzice, pt. Poznajemy przyrodę i jesteśmy ECO.

Wizyta studyjna „Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej - dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej "

16 Kwiecień, 2014 - 10:18 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej „Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej - dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej w Bałtowie i Krakowie”, która odbędzie się w dnaich15-16 maja 2014 roku.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w Bałtowie oraz Krakowie:

• Bałtowski Kompleks Turystyczny http://www.juraparkbaltow.pl/

Subscribe to RSS - dobre praktyki