Start

Nabór pomysłów na ostatnie 3 miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych - nabór prowadzony przez BCP

23 Styczeń, 2023 - 11:00 -- OWES

Pragniemy poinformować, że w ramach projektu OWES mamy jeszcze środki finansowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych na utworzenie trzech miejsc pracy.

Kwota przeznaczona na jedno stanowisko pracy to 27 000 zł dotacji oraz 7 800 zł wsparcia pomostowego.

Ze względu na czas realizacji projektu OWES do końca roku 2023, nie będzie możliwości skorzystania z przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Nabór wniosków dot. wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - inwestycja A4.3.1 KPO

17 Styczeń, 2023 - 12:55 -- OWES

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025. Program realizowany jest w ramach inwestycji A4.3.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Co jest celem głównym Programu?

Mechanizm zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - nabór zapotrzebowania

16 Styczeń, 2023 - 13:21 -- OWESTG

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż nasz OWES pozyskał dodatkowe dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. „mechanizm zakupów interwencyjnych” w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Mamy do rozdysponowania środki w wysokości 150 tys. zł.

Zapraszamy na szkolenie pn. „Księgowość i kadry w PES”

28 Grudzień, 2022 - 13:56 -- OWESTG

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn: „Księgowość i kadry w PES”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

24-25 stycznia 2023 r.
15-16 luty 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ścieżce istniejących PS - nabór prowadzony przez BCP

12 Grudzień, 2022 - 10:25 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Szkolenie pn. „Jak skutecznie działać w sieci?”

Data szkolenia: 
Od 18 Listopad, 2022 do 8 Grudzień, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Jak skutecznie działać w sieci?”, które odbędzie się 7-8 grudnia 2022 r.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.a
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 30.11.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
- Analiza strategii komunikacji w uczestniczących organizacjach pozarządowych – potrzeby, wyzwania, narzędzia.
- Zdefiniowanie „po co” organizacji – czyli określenie CELÓW ORGANIZACYJNYCH I OPERACYJNYCH.
- Określenie grupy docelowej, do której kierowana jest komunikacja, zdefiniowanie języka i narzędzi, które są adekwatne do grupy odbiorców, do których kierowana jest komunikacja danej organizacji.
- Wyznaczenie CELÓW KOMUNIKACYJNYCH: co chcemy osiągnąć w komunikacji z daną grupą? Czy chcemy żeby się o nas dowiedzieli? Czy chcemy, aby ich o czymś lub do czegoś przekonać? Jaką zmianę chcemy spowodować naszą komunikacją?
- Przechodzenie od strategii do taktyki, czyli dobieramy działanie adekwatne do zdefiniowanych celów.
- Prezentacja najefektywniejszych narzędzi i kanałów komunikacyjnych i wybranie trzech, które organizacje chcą zgłębić podczas szkolenia.
- Gdzie i jak warto komunikować – omówienie każdego z elementów skutecznej komunikacji (zdjęcia, filmy, obróbka graficzna, przykłady pomocnych aplikacji, analiza najpopularniejszych mediów społecznościowych).
- Prezentacja zastosowania i użytkowania wybranych przez uczestników narzędzi i kanałów komunikacyjnych.
- Praktyczne ćwiczenia, które pomogą utrwalić nowo zdobyte umiejętności w użytkowaniu narzędzi.
- Tworzenie przykładowych treści z zastosowaniem nowopoznanych narzędzi komunikacyjnych.
- Podsumowanie elementów skutecznej komunikacji w organizacjach pozarządowych.

Prowadząca: Maja Kwiatkowska - absolwentka Maastricht Academy of Music w Holandii, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Zarządzania kulturą w strukturach UE. Wieloletnia animatorka kultury, edukatorka, założycielka Fundacji Mai i Mata Kwiatkowskich. Inicjatorka i realizatorka wielu cykli wydarzeń kulturalnych i społecznych,  realizatorka projektów edukacyjnych, m.in. Art. Hub, Bardzo Młoda Kultura, Lato w Teatrze. Współtworzy Festiwal ClassiX i platformę edukacyjną ArtHub. Pracowała m.in. jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w Żywieckiej Fundacji Rozwoju, a obecnie pełni funkcję Prezeski Fundacji MALAK w Krakowie.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).

Szkolenie Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Data szkolenia: 
Od 31 Październik, 2022 do 22 Listopad, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej", które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2022r. (Środa-Czwartek 9.00-16.00) w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5.

Jeśli:

jesteście nowopowstałą organizacją pozarządową,
chcecie się dowiedzieć, jak skutecznie pisać projekty,
chcecie rozwijać Waszą organizację
to szkolenie jest dla Was!
Szkolenie kierujemy do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022r.Ilość miejsc ograniczona!
Szkolenie będzie obejmowało m.in zagadnienia dotyczące:
1.Zasad konstruowania projektów, źródła ich finansowania,
2.Procedur naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe),
3.Procedur oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej - najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu,
4. Zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach,
5. Etapów planowania projektu - logika projektu, harmonogram,
6. Zarządzania cyklem projektu,
7. Rodzajów wskaźników,
8. Budżetu Projektów (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny),
9. Pomocy publicznej w projektach,
10. Promocji i marketingu projektu,
11. Przygotowania dokumentacji projektowej – case study

Szkolenie poprowadzi specjalista, trener i doradca w zakresie ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, podstaw oraz budowy i tworzenia biznes planów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości  - p. Krzysztof Braś. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Master of Business Administration. Właściciel działalności gospodarczej pn. „IDEA+ Krzysztof Braś”, zajmującej się prowadzeniem analiz i sporządzaniem raportów na zlecenie klientów, prowadzeniem szkoleń z zakresu: zarządzania, marketingu, modelowania biznesowego i biznesplanu, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej, aktywizacji społecznej i gospodarczej, diagnozy i metod pracy w środowisku lokalnym z Certyfikatem Jakości: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 456/2021. Prezes Zarządu w Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej. Członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – II Kadencji.

Na szkolenie możecie się Państwo zapisać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego