Dobre praktyki

Międzynarodowy raport na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej

W ramach projektu ESEN (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej) przeprowadzone zostały badania i analizy, dzięki którym możliwe było zebranie informacji o stanie i sytuacji sektora przedsiębiorstw społecznych w krajach Partnerów projektu (Polska, Grecja, Cypr, UK i Włochy), zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych oraz przykładów dobrych praktyk. Wyniki badań zaprezentowano w międzynarodowym raporcie na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Forum „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”

W dniu 22.02.18r. Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej zorganizaowali Forum pt. : „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie Miasta Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina”, które odbyło się w  Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice w Czechowicach- Dziedzicach. Forum poświęcone było dyskusji o możliwościach rozwoju ekonomii społecznej w Gminach Subregionu Południowego. W Forum udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. 

Wizyta Studyjna w Gdańsku-Debrznie 03-06.10.17r.

W dniach 03-06.10.17r. wyruszyliśmy w podróż do Gdańska by zapoznać się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej na pomorzu i wymienić doświadczenia w zakresie tworzenia miejsc pracy
w PES, zarządzania efektem w działaniach PES, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami porzarządowymi. Wizyta zorganizowana była w ramach projektu pn.: "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS.

Wizyta studyjna do Łódzi 25-26.07.17r.

W dniach 25-25.07.17r. wyruszyliśmy w podróż edukacyjną szlakiem dobrych praktyk przedsiębiorstw społecznych w województwie łódzkim. Wizyta zorganizowana była w ramach projektu pn.: "Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim", realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS.

Przystanek OWES- Łodź

CSR dobra praktyka z naszego subregionu - Podziel się inicjaTywą

Przedszkolaki stają się wielki artystami

Wolontariat pracowniczy nie tylko wpływa na zaangażowanie pracownicze, ale również przyczynia się do rozwiązywania lokalnych problemów, odpowiadając na potrzeby mieszkańców . Realizowany od 2014 roku w Grupie Raben zmienił lokalną rzeczywistość aż w 44 miejscowościach, przyczyniając się do rozwijania relacji firma-lokalne otoczenie.

Strony