Z regionu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

5 Listopad, 2021 - 09:30 -- OWES

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku ogłasza konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Konkurs ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż ekonomia społeczna w naszym subregionie nabiera rozpędu. W tym roku możemy się pochwalić laureatami, aż w trzech kategoriach:

I miejsce w kategorii: Społecznie Odpowiedzialny Samorząd otrzymało miasto Bielsko-Biała,

Fundacja Wspólnym Szlakiem – KLUBOKAWIARNIA PERSPEKTYWA

9 Październik, 2019 - 12:34 -- OWES

Wracamy do Bielska-Białej i samego Centrum, gdzie na ul. Nad Niprem znajduje się KLUBOKAWIARNIA PERSPEKTYWA. To nowe miejsce na mapie Bielska, które trzeba obowiązkowo odwiedzić. Ekonomia społeczna nabiera rozpędu i powstało nowe miejsce, gdzie liderka projektu i prezes Fundacji Wspólnym Szlakiem Pani Agnieszka Łaś stworzyła cztery miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To świetna możliwość integracji środowiska niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Klubokawiarnia działa od lipca 2019 roku, a już kalendarz wydarzeń bardzo się wypełnił.

PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE - SPÓŁKA CO-PACKING

6 Wrzesień, 2019 - 10:33 -- OWES

Spółka not for profit CO-PACKING, w ramach wsparcia OWES stworzyła 7 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się pakowaniem, przepakowywaniem, konfekcjonowaniem. Podczas naszej wizyty pracownicy pakowali dla jednej z firm medycznych probówki w warunkach całkowicie sterylnych. W ramach dotacji zostały wyposażone pomieszczenia magazynowe, zakupione odpowiednie sprzęty wyposażenia m.in. wózek podnośnikowy wysokiego składowania, a także samochód dostawczy. Przedsiębiorstwo działa w wielu branżach m.in. kosmetycznych, medycznych, produkcyjnych.

Przedstawiamy kolejne Przedsiębiorstwo Społeczne - FUNDACJA PODARUJ RADOŚĆ

2 Wrzesień, 2019 - 10:12 -- OWES

Fundacja posiada unikatowy produkt jakim są Przytulanki Świętych. Zespół Fundacji, który tworzą cztery energiczne i przedsiębiorcze kobiety  zajmuje się całym procesem produkcji  -  od projektu do realizacji.  Przytulanki są misternie projektowane, uwzględniając każdy szczegół i detal, aby móc odwzorować najbardziej realne postaci. Następnie są szyte i pakowane do pudełek prezentowych, aby gotowe mogły  trafić do rączek dzieci.

Rozpoczynamy cykl artykułów o naszych przedsiębiorstwach społecznych – FUNDACJA FAZA

19 Sierpień, 2019 - 15:14 -- OWES

Idea  prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego jest nadal efektywnie rozwijana w subregionie południowym. Dzięki naszemu wsparciu w 2019 roku powstało ponad 70 miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych. Wszystkie przedsiębiorstwa dofinansowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego  łączą skutecznie działalność społeczną z gospodarczą.

Strony