wykluczenie społeczne

Zrozumieć i pomóc – ważna rola podmiotów ekonomii społecznej - artykuł

24 Lipiec, 2014 - 12:02 -- OWES

Coraz częściej w życiu publicznym spotykamy się z określeniami: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, wolontariat. Przyzwyczajamy się do występowania na arenie społecznej, oprócz urzędów (jednostek samorządu terytorialnego) i biznesu, także tak zwanego III sektora – organizacji pozarządowych. Uczymy się korzystać z ich oferty, szukać tam pomocy. Stają się częścią naszego życia.

Subscribe to RSS - wykluczenie społeczne