podmioty ekonomii społecznej

Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych - artykuł

20 luty, 2015 - 12:00 -- OWES

Z dniem 5 września, weszły w życie przepisy ułatwiające prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych i co jest nowością - dla podmiotów ekonomii społecznej. To ważny dzień dla tych organizacji, bowiem poziom skomplikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych przysporzył księgowym tych podmiotów nie lada trudności. Zmiany związane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.).

Ekonomia społeczna w Polsce nabiera rozpędu... - artykuł

16 Październik, 2014 - 12:46 -- OWES

O tym czym zajmuje się ekonomia uczą się dzieci od najmłodszych lat, wprowadzane są obligatoryjne zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Nasze dzieci uczą się podstaw funkcjonowania w życiu społeczno-gospodarczym. Poznają pojęcia związane z biznesem, znaczenia gospodarki, jak również podstawowych zasad planowania swojej kariery zawodowej. Nie brakuje też wiedzy z umiejętności podejmowania decyzji, właściwej komunikacji i działania w grupie.

Zrozumieć i pomóc – ważna rola podmiotów ekonomii społecznej - artykuł

24 Lipiec, 2014 - 12:02 -- OWES

Coraz częściej w życiu publicznym spotykamy się z określeniami: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, wolontariat. Przyzwyczajamy się do występowania na arenie społecznej, oprócz urzędów (jednostek samorządu terytorialnego) i biznesu, także tak zwanego III sektora – organizacji pozarządowych. Uczymy się korzystać z ich oferty, szukać tam pomocy. Stają się częścią naszego życia.

Subscribe to RSS - podmioty ekonomii społecznej