program

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017

6 Czerwiec, 2016 - 13:17 -- OWES

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Program współpracy to kluczowy dokument określający zakres współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym.

Tags: 
Subscribe to RSS - program