grant

Grant - Bank Ambitnej Młodzieży!

28 Październik, 2016 - 09:06 -- OWES

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera.

Konkurs „Bank Dziecięcych Uśmiechów” – edycja II 2016 rusza!

12 Wrzesień, 2016 - 14:17 -- OWES

Organizatorem konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno-wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Ruszył konkurs FIO 2017!

6 Wrzesień, 2016 - 15:56 -- OWES

 

Konkurs FIO ruszył ! Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Tags: 

Społeczny StartUp - ruszyła II edycja!!!

18 Lipiec, 2016 - 08:27 -- OWES

Ruszyła II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A. W jej wyniku pula innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych otrzymujących wsparcie rozwojowe zostanie powiększona do 15. Wszystkie one wejdą w skład budowanego dzięki programowi inkubatora rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Konkursy Fundacji PZU - nabór rozpoczęty!

10 Maj, 2016 - 12:57 -- OWES

Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji PZU, skierowanego do organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami działalności Fundacji PZU i z zakresem określonym regulaminami poszczególnych konkursów.

Nabór jest rozpoczęty, a składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:

    „Z PZU po lekcjach”
    „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”
    „PZU z kulturą”

Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne!

28 Kwiecień, 2016 - 15:27 -- OWES

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych rozpoczęła nabór wniosków w 6. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Konkurs jest okazją, żeby pokazać to, co robicie, poddać się fachowej ocenie ekspertów. Przedsiębiorcy społeczni - pokażcie się, pochwalcie, powiedzcie, co oferujecie, zawalczcie o nagrody. W puli nagród jest w tym roku ponad 70 000 złotych, a oprócz tego mentoring i prestiżowa nagroda publiczności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja.

Szczegóły

 

Ogólnopolska edycja programu grantowego mPotęga.

25 Kwiecień, 2016 - 16:07 -- OWES

14 marca, w Międzynarodowym Dniu Liczby Pi rozpoczyna się trzecia - tym razem ogólnopolska - edycja programu grantowego mPotęga. Celem jest ponowne zainspirowanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, do przełamywania schematów i rutyny oraz zachęcania uczniów do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. Turnieje matematyczne, gry terenowe, konstruowanie modeli budynków, warsztaty edukacyjne, prezentacje, filmiki i blogi – to pomysły z poprzednich edycji. Inwencja wnioskodawców jest nieograniczona.

Program grantowy – edycja 2016

Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny!

22 Kwiecień, 2016 - 15:27 -- OWES

W 2016 odbędą się dwie edycje –  wiosenna i jesienna. W każdej jest do rozdania 100 tys. zł. Maksymalnie można zdobyć 25 tys. zł. Fundacji zależy nam na tym, aby promować mądre podeście do inicjatyw społecznych, dokładnie takie, jakie prezentują wspaniałe organizacje, które wspiera Kulczyk Foundation na całym świecie – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Strony

Subscribe to RSS - grant