Ruszył konkurs FIO 2017!

6 Wrzesień, 2016 - 15:56 -- OWES

 

Konkurs FIO ruszył ! Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);

Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo z zakresu przygotowania oferty konkursowej FIO. Już dziś umów się z doradcą OWES:

 

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

 

Tags: