grant

FIO - Śląskie Lokalnie 2017. Dotacje na rozwój młodych podmiotów

25 Maj, 2017 - 18:23 -- OWES

CRIS, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

1. Cel konkursu: wzrost zaangażowania w życie publiczne obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych poprzez zwiększenie potencjału merytorycznego i/lub technicznego organizacji działających na obszarze województwa śląskiego.

Tags: 

Program Potrafisz Polsko!

26 Kwiecień, 2017 - 13:27 -- OWES

Projekt Fundacji Potrafisz Polsko polega na dofinansowaniu ciekawych inicjatyw społecznych, realizujących cele charytatywne. Fundacja wspiera  mniejszye organizacje w urzeczywistnieniu projektów, które mogą pomóc potrzebującym.

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

Tags: 

Granty Fundacji PGE

17 Marzec, 2017 - 12:31 -- OWES

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.

Tags: 

Ruszyła IX edycja programu Patriotyzm Jutra

10 luty, 2017 - 08:38 -- OWES

Muzeum Historii Polski ogłasza IX edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”.
O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł.  Nabór wniosków potrwa do 5 marca 2017 r.

Szczegóły

Grant Lechstarter!

6 luty, 2017 - 12:06 -- OWES

Jeśli należycie do NGO, ruchu miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej lub jeśli działacie jako podmiot prawny pod inną postacią, możecie walczyć o fundusze na realizację projektów pozytywnie zmieniających Twoją najbliższą okolicę. Do zdobycia 5 grantów o wartości 100 tysięcy złotych i 10 grantów o wartości 50 tysięcy złotych. W sumie Leszek daje aż milion!

Jak to działa?

Konkurs dla NGO - „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

13 Grudzień, 2016 - 12:56 -- OWES

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza konkurs pt. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” na nowatorskie rozwiązania, które:
- osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej,
- opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Można uzyskać m.in. dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł, profesjonalną promocję, wsparcie tutora. W konkursie mogą brać udział zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Ruszył nabór grudniowy ofert FIO 2017!

6 Grudzień, 2016 - 09:40 -- OWES

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017.

Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach:

Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny)

Tags: 

Strony

Subscribe to RSS - grant