fundusz małych grantów

Nowy nabór wniosków w ramach Funduszu małych grantów

17 Maj, 2013 - 10:04 -- OWES

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje nabór wniosków do Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" pod koniec czerwca 2013 roku.

Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w Polsce. W Programie zakłada się wiele działań, dzięki którym nastąpi poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Działania te będą realizowane w kilku obszarach:

Subscribe to RSS - fundusz małych grantów