Nowy nabór wniosków w ramach Funduszu małych grantów

17 Maj, 2013 - 10:04 -- OWES

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje nabór wniosków do Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" pod koniec czerwca 2013 roku.

Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w Polsce. W Programie zakłada się wiele działań, dzięki którym nastąpi poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Działania te będą realizowane w kilku obszarach:

 • Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć;
 • Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie i przemocy ze względu
  na płeć;
 • Podnoszenie kompetencji i profesjonalizacja służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie
  i przemocy ze względu na płeć;
 • Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie i przemoc ze względu na płeć;
 • Wzmocnienie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy
  ze względu na płeć;
 • Dostosowanie infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizujących działania profilaktyczne w podanym powyżej zakresie, którzy chcieliby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu małych grantów do skontaktowania się z naszym doradcą. W ramach bezpłatnego spotkania będzie można uzyskać niezbędne informacje o projekcie oraz fachową pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegóły projektu.