Start

Podbeskidzkie Święto Ekonomii Społecznej - zapraszamy na Forum!

26 Wrzesień, 2023 - 08:24 -- OWES

Zapraszamy do udziału w Forum Międzysektorowym PERSPEKTYWY ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE POŁUDNIOWYM, które odbędzie się 26 października 2023 roku w Auli Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.

Forum adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorców społecznych oraz lokalnego biznesu. Podczas wydarzenia chcielibyśmy promować współpracę międzysektorową i dać Państwu przestrzeń do wymiany doświadczeń. Ponadto w trakcie forum odbywać się będą targi produktów i usług PES/PS.

Zapraszamy na wydarzenie promujące rozwój organizacji pozarządowych 22.09.2023

20 Wrzesień, 2023 - 00:00 -- OWES

Serdecznie zapraszamy w imieniu swoim oraz Fundacji Militarny Instytut Historyczny na Wydarzenie promujące rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej !!!

Kiedy? 22.09.2023r.

Gdzie? Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 18

O której? godz. 15.00-19.00

Zapraszamy na Forum Międzysektorowe w dniu 02.06.2023r. „Rada Pożytku Publicznego (RPP) - powołanie i funkcjonowanie”

30 Maj, 2023 - 14:51 -- OWES

Wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane w ramach Forum Międzysektorowego w 2 czerwca 2023 roku. Forum poprowadzi Pan Tomasz Pawłowski z Fundacji TRZECI.ORG z Gliwic.

Spotkanie adresowane do przedstawicieli działających na terenie województwa śląskiego:

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ścieżce nowopowstających PS lub PES przekształcających się w PS - nabór prowadzony przez BCP

9 Maj, 2023 - 13:11 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Szkolenie „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

Data szkolenia: 
Od 3 Kwiecień, 2023 do 7 Kwiecień, 2023

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej, które chcą dowiedzieć się jak starać się o status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie ze ścieżką przewidzianą w Ustawie o ekonomii społecznej  na szkolenie: „Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z Ustawą o ekonomii społecznej?”

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.04.2023r. /wtorek/ w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, w godz. 9.00-14.15

Szkolenie pn. „Księgowość i kadry w PES”

Data szkolenia: 
Od 28 Grudzień, 2022 do 13 Styczeń, 2023

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Księgowość i kadry w PES”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

24-25 stycznia 2023 r.
15-16 luty 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 13.01.2023 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
1. Rachunkowość organizacji pozarządowych i PES.
• Aspekty prawne jako wprowadzenie do rachunkowości i opodatkowania.
• Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w ujęciu księgowym.
• Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
• Prowadzenie rachunkowości w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Specyfika ewidencjonowania poszczególnych przychodów i kosztów.
2. Sprawozdanie finansowe w Organizacjach pozarządowych.
• Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości oraz na podstawie załącznika nr 1 i 4.
• Sporządzenie rachunku zysków i strat – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sporządzenie bilansu – zasady ujmowania zdarzeń gospodarczych.
• Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.
3. Kadry w NGO
• Umowa o pracę, a inne umowy cywilnoprawne;
• Dokumentacja kadrowa pracownika;
• Obliczanie wynagrodzenia w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
Prowadząca: Agata Filipek – księgowa z wieloletnim doświadczeniem, jednocześnie doradcza i szkoleniowiec w tematyce zagadnień księgowo-podatkowych. Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu doradcy biznesowego oraz profesjonalisty OWES.
Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).
Kontakt z biurem projektu pod numerem: 508-286-345.

Szkolenie pn. „Jak skutecznie działać w sieci?”

Data szkolenia: 
Od 18 Listopad, 2022 do 8 Grudzień, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Jak skutecznie działać w sieci?”, które odbędzie się 7-8 grudnia 2022 r.
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.a
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 30.11.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

W czasie szkolenia będą poruszone następujące tematy:
- Analiza strategii komunikacji w uczestniczących organizacjach pozarządowych – potrzeby, wyzwania, narzędzia.
- Zdefiniowanie „po co” organizacji – czyli określenie CELÓW ORGANIZACYJNYCH I OPERACYJNYCH.
- Określenie grupy docelowej, do której kierowana jest komunikacja, zdefiniowanie języka i narzędzi, które są adekwatne do grupy odbiorców, do których kierowana jest komunikacja danej organizacji.
- Wyznaczenie CELÓW KOMUNIKACYJNYCH: co chcemy osiągnąć w komunikacji z daną grupą? Czy chcemy żeby się o nas dowiedzieli? Czy chcemy, aby ich o czymś lub do czegoś przekonać? Jaką zmianę chcemy spowodować naszą komunikacją?
- Przechodzenie od strategii do taktyki, czyli dobieramy działanie adekwatne do zdefiniowanych celów.
- Prezentacja najefektywniejszych narzędzi i kanałów komunikacyjnych i wybranie trzech, które organizacje chcą zgłębić podczas szkolenia.
- Gdzie i jak warto komunikować – omówienie każdego z elementów skutecznej komunikacji (zdjęcia, filmy, obróbka graficzna, przykłady pomocnych aplikacji, analiza najpopularniejszych mediów społecznościowych).
- Prezentacja zastosowania i użytkowania wybranych przez uczestników narzędzi i kanałów komunikacyjnych.
- Praktyczne ćwiczenia, które pomogą utrwalić nowo zdobyte umiejętności w użytkowaniu narzędzi.
- Tworzenie przykładowych treści z zastosowaniem nowopoznanych narzędzi komunikacyjnych.
- Podsumowanie elementów skutecznej komunikacji w organizacjach pozarządowych.

Prowadząca: Maja Kwiatkowska - absolwentka Maastricht Academy of Music w Holandii, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Zarządzania kulturą w strukturach UE. Wieloletnia animatorka kultury, edukatorka, założycielka Fundacji Mai i Mata Kwiatkowskich. Inicjatorka i realizatorka wielu cykli wydarzeń kulturalnych i społecznych,  realizatorka projektów edukacyjnych, m.in. Art. Hub, Bardzo Młoda Kultura, Lato w Teatrze. Współtworzy Festiwal ClassiX i platformę edukacyjną ArtHub. Pracowała m.in. jako specjalistka ds. komunikacji i promocji w Żywieckiej Fundacji Rozwoju, a obecnie pełni funkcję Prezeski Fundacji MALAK w Krakowie.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej).

Szkolenie Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej

Data szkolenia: 
Od 31 Październik, 2022 do 22 Listopad, 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Pisanie i zarządzanie projektami w Podmiotach Ekonomii Społecznej", które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2022r. (Środa-Czwartek 9.00-16.00) w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5.

Jeśli:

jesteście nowopowstałą organizacją pozarządową,
chcecie się dowiedzieć, jak skutecznie pisać projekty,
chcecie rozwijać Waszą organizację
to szkolenie jest dla Was!
Szkolenie kierujemy do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16.11.2022r.Ilość miejsc ograniczona!
Szkolenie będzie obejmowało m.in zagadnienia dotyczące:
1.Zasad konstruowania projektów, źródła ich finansowania,
2.Procedur naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe),
3.Procedur oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej - najczęściej popełniane błędy powodujące odrzucenie projektu,
4. Zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach,
5. Etapów planowania projektu - logika projektu, harmonogram,
6. Zarządzania cyklem projektu,
7. Rodzajów wskaźników,
8. Budżetu Projektów (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny),
9. Pomocy publicznej w projektach,
10. Promocji i marketingu projektu,
11. Przygotowania dokumentacji projektowej – case study

Szkolenie poprowadzi specjalista, trener i doradca w zakresie ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, podstaw oraz budowy i tworzenia biznes planów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości  - p. Krzysztof Braś. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Master of Business Administration. Właściciel działalności gospodarczej pn. „IDEA+ Krzysztof Braś”, zajmującej się prowadzeniem analiz i sporządzaniem raportów na zlecenie klientów, prowadzeniem szkoleń z zakresu: zarządzania, marketingu, modelowania biznesowego i biznesplanu, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej, aktywizacji społecznej i gospodarczej, diagnozy i metod pracy w środowisku lokalnym z Certyfikatem Jakości: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych nr 456/2021. Prezes Zarządu w Towarzystwie Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej. Członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – II Kadencji.

Na szkolenie możecie się Państwo zapisać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego

Dodatkowy termin szkolenia pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”

Data szkolenia: 
Od 20 Czerwiec, 2022 do 21 Czerwiec, 2022

szkolenie ksiegowoscSerdecznie zapraszamy na dodatkowe szkolenie pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”, które odbędzie się 20-21 czerwca 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych)

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 10.06.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie pn. „Księgowość, kadry i płace w PES”

Data szkolenia: 
Od 12 Maj, 2022 do 25 Maj, 2022

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Księgowość, kadry i płace w PES”, które odbędzie się 6-7 czerwca 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych)

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, przy ul. Sempołowskiej 13 (III p., sala 306 ).

Zgłoszenia do 25.05.2022 r. Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie pt. "Media społecznościowe jako szansa rozwoju dla nowoczesnej organizacji"

Data szkolenia: 
Od 14 Październik, 2021 do 28 Październik, 2021

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: "Media społecznościowe jako szansa rozwoju dla nowoczesnej organizacji”, które odbędzie się 4 - 5 listopada 2021 r. (czwartek - piątek w godz. 9:00-16:00).
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej. Czas pandemii pokazał jak ważnym narzędziem do promocji własnych działań stały się media społecznościowe. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu dowiecie się Państwo jak to robić w skuteczny sposób.

Szkolenie pt: „Zarządzanie Projektem w Podmiotach Ekonomii Społecznej”- zapraszamy

Data szkolenia: 
Od 4 Październik, 2021 do 13 Październik, 2021

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Zarządzanie Projektem w Podmiotach Ekonomii Społecznej”, które odbędzie się w dniach 19-20 października 2021 r. (Wtorek-Środa 9.00-16.00) w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak pisać skutecznie projekty aby pozyskiwać środki na rozwój Waszych organizacji to szkolenie jest dla Was. 

Szkolenie pt: „Marketing PES w social media – Facebook, Instagram” 14-15.06.2021R. on-line

Data szkolenia: 
Od 31 Maj, 2021 do 11 Czerwiec, 2021

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt: „Marketing PES w social media – Facebook, Instagram”, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2021 r. (Poniedziałek: I grupa 9.00-12.30, II grupa 12.30-16.00, Wtorek: I grupa 9.00-12.30, II grupa 12.30-16.00).

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej za pomocą narzędzia Google Meets. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.06.2021r.Ilość miejsc ograniczona!

Szkolenie będzie obejmowało m.in poniższe zagadnienia: 

Facebook i jego możliwości:
1. Podstawy budowania strategii komunikacji w mediach społecznościowych,
2. Budowanie społeczności - różnice w działaniu i zastosowaniu profilu prywatnego, fanpage’a i grupy,
3. Konfiguracja ustawień fanpage’a i dodawanie zakładek,
4. Content marketing w social media,
5. Źródła treści i typy postów,
6. Budowanie zaangażowania na fanpage’u - skuteczne sposoby na zwiększenie aktywności fanów i poprawę zasięgów organicznych (w tym konkursy).

Instagram i jego możliwości:
1. Jak oswoić się z Instagramem? Funkcje Instagrama,
2. Rodzaje contentu na Instagramie (feed, relacje, LIVE, IGTV),
3. Konto prywatne, a firmowe – jak wybrać?,
4. Po czym poznać dobry post na Insta, dobór odpowiednich hasztagów,
5. Skąd wziąć właściwych followersów?,
6. Aplikacje do planowania postów – narzędziowe musthave,
7. Promocja na Instagramie.

Skuteczne kampanie reklamowe:
1. Co to jest Manager Firmy?,
2. Konfiguracja konta reklamowego, metody płatności i rozliczenia,
3. Struktura kampanii reklamowej w social media i metody optymalizacji kampani,
4. Wybór celu reklamowego kampanii.

Warsztat praktyczny:  Wyszukiwanie influencerów na Instagramie  i swojego klienta na Facebooku, tworzenie i zapisywanie grup docelowych kampanii

Szkolenie poprowadzi Pani Magdalena Halicka-Gołębiowska - ekspert z zakresu marketingu, właścicielka firmy Quest Consulting, posiadająca długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowoczesnych strategii reklamowych, udzielania doradztwa strategicznego i marketingowego oraz opracowywaniu strategii marketingowych, tworzenia i zmian modeli biznesowych.

Wszystkich chętnych już dziś zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy dostepny poniżej (prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszenia)
Kontakt z biurem projektu pod numerem: 33 496 02 44 w godz. 8.00-16.00

Strony