ngo działalność gospodarcza

Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? - artykuł

6 Sierpień, 2014 - 11:50 -- OWES

Podmioty ekonomii społecznej powstają po to, aby realizować zadania ze sfery pożytku publicznego, innymi słowy działają z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego. Jest pomysł, są ludzie, ale często brakującym ogniwem stają się środki finansowe. Najpopularniejszym źródłem finansowym takich podmiotów są obowiązkowe składki członkowskie. Kolejnym mocnym filarem budżetu organizacji najczęściej stają się otrzymywane darowizny oraz dotacje uzyskane w ramach różnego rodzaju projektów.

Subscribe to RSS - ngo działalność gospodarcza