Konkurs dla NGO - „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

13 Grudzień, 2016 - 12:56 -- OWES

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłasza konkurs pt. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” na nowatorskie rozwiązania, które:
- osobom w sędziwym wieku pozwolą dłużej uczestniczyć w życiu społecznym i żyć lepiej,
- opiekunom osób starszych dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach.

Można uzyskać m.in. dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł, profesjonalną promocję, wsparcie tutora. W konkursie mogą brać udział zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.

Zgłoszenia od 12.12.2016 do 28.02.2017.

Szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na doradztwo z zakresu przygotowania oferty konkursowej. Już dziś umów się z doradcą OWES:

 

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412