Zaproszenie do składania ofert

1 Marzec, 2018 - 10:06 -- OWESBCP

Miasto Bielsko-Biała, partner w projekcie OWES subregionu południowego zaprasza do składania ofert na zrealizowanie zadania polegającego na zorganizowaniu Targów Ekonomii Społecznej w dniu 24 marca 2018 r. - UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia. Czas trwania ok. 8h.

Oferta cenowa powinna zawierać:

1. Ramowy program targów wraz z oprawą artystyczną podczas całego wydarzenia.

2. Zapewnienie pełnego zarządzania organizacją przedsięwzięcia.

3. Zapewnienie pełnej obsługi technicznej.

4. Zapewnienie obsługi merytorycznej.

5. Zapewnienie marteriałów informacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem stosownych znaków dla projektów współfinansowanych  z RPO Woj. Śląskiego.

6. Zapewnienie dodatkowych atrakcji.

7. Zapewnienie wyżywienia dla wystawców

8. Warunki płatności.

Szczegóły zamówienia oraz oferty cenowej znajdują się w załączniku.

Termin składania ofert upływa 07 marca 2018 r. o godz. 15:30.