Zapraszamy na wyjazdowy warsztat animacyjny:"Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich" do Krakowa w dniu 03.03.2018r.

26 luty, 2018 - 15:03 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na warsztat wyjazdowy do Krakowa przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji, pedagogów, nauczycieli, doradców zawodowych zainteresowanych propagowaniem powstawania spółdzielni uczniowskich na terenie subregionu południowego. Warszat organizowany jest w ramach pakietu animacyjnego: Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich. Warszatat poprowadzi Anna Bulka, kóra jest Dyrektorem  delegatury Regionalnej w Krakowie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Prezesem Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.  Celem warszatu jest  rozwój ekonomii społecznej w subregionie poprzez edukację i  inicjowanie powstawania spółdzielni uczniowskich w szkołach średnich i zawodowych. 

Planowany termin warsztatu to SOBOTA 3.03.2018r. 

Warsztat odbędzie się w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie, tj. w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym OPTIMA, ul. Malborska 65 w Krakowie. 

Transport: przez OWES zostanie wynajęty bus do Krakowa – uczestnik nie ponosi kosztów transportu i wyżywienia

W celu zgłoszenia prosomy o kontakt mailowy z naszą animatorką - Eweliną Polak: ewelina.polak@bcp.org.pl  
Zapewniamy, że bedzie merytorycznie i ciekawie.
Ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku zgłoszenia na wyjazd obecność jest obowiązkowa.

 

Pliki do pobrania: