Targi przedsiębiorczości - wystąp w roli wystawcy!

27 Sierpień, 2014 - 12:46 -- OWES

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pragniemy zaprosić podmioty ekonomii społecznej z naszego subregionu do wzięcia udziału w targach przedsiębiorczości społecznej, które odbędą się 30 września 2014 roku w Katowicach, w charakterze wystawców. Targi towarzyszyć będą kongresowi ekonomii społecznej, który skierowany jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz reprezentantów środowiska naukowego.

Celem targów i kongresu połączonego z prezentacją dobrych praktyk jest popularyzacja idei ekonomii społecznej i promocja podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Spośród 30 stoisk wystawienniczych jest jeszcze kilka miejsc dla chętnych podmiotów, które będą mogły zaprezenotować swoje produkty i usługi uczestnikom targów. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu odbiorców.

Jeśli zbierze się wystarczająca grupa podmiotów z naszego subregionu będzie możliwość zapewnienia bezpłatnego przejazdu autobusowego.

Zgłoszenia udziału w targach w charakterze wystawców należy przesyłać drogą mailową na adres: akwasniak@rops-katowice.pl Dodatkowe informacje na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-87 lub 32-730-68-83.