Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”.

28 Lipiec, 2018 - 00:00 -- OWES

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tytułu "Przyjaciel ekonomii społecznej 2018r." podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedstawicieli biznesu, osoby indywidualne oraz inne podmioty, które dostrzegają pozytywną działalność danego kandydata w obszarze ekonomii społecznej, a także samych kandydatów. Głównym celem Konkursu jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób, które są najbardziej zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają podmioty funkcjonujące w tym sektorze. W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody i tytuły „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie na adres: http://des@rops-katowice.pl
Formularz i Regulamin dostępny poniżej
Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.