Relacja z wizyty studyjnej "Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej" Bałtów, Kraków

21 Maj, 2014 - 12:29 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniach 15-16 maja 2014 r. zorganizował drugą wizytę studyjną promującą ekonomię społeczną. Tym razem odwiedziliśmy podmioty uznane za dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej w Bałtowie oraz Krakowie.

Pierwszy dzień wizyty spędziliśmy w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Mieliśmy okazję obejrzeć atrakcje, z których znanych jest Bałtów, m.in. JuraPark czy Zwierzyniec Bałtowski. Najistotniejszym punktem programu było seminarium „Rozwój społeczno - gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej”. Historia Bałtowskiego JuraParku związana jest z legendą o Czarciej Stopce i odkrytymi tam śladami dinozaurów. Dzięki kreatywności, pasji i zaangażowaniu młodych osób z gminy o największym poziomie bezrobocia (37%) Bałtów jest aktualnie najchętniej odwiedzanym miejscem przez turystów. W działalność Jurajskiego Kompleksu Turystycznego zaangażowane są cztery podmioty: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Stowarzyszenie Delta, Przedsiębiorstwo Społeczne Allozaur sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

W piątek 16 maja odwiedziliśmy dwa podmioty ekonomii społecznej w Krakowie. Pierwszy z podmiotów to Stowarzyszenie SIEMACHA. SIEMACHA w ramach swojej działalności realizuje trzy podstawowe idee: Wychowanie-Sport-Terapia. Prowadzi placówki dzienne dla dzieci i młodzieży, placówki stałego pobytu, realizuje działania terapeutyczne w postaci funkcjonowania Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Niezwykle istotne miejsce w &działalności organizacji zajmuje sport – funkcjonowanie placówek typu Com-Com Zone oraz Akademia Sportu Progres, którą patronatem obejmuje Jerzy Dudek.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Opieki i Środowiskowej. Cogito funkcjonuje jako Zakład Aktywności Zawodowej - firma społeczna, w której zatrudnienie znajdują osoby z niepełnosprawnością. Dowiedzieliśmy się jaka idea przyświecała utworzeniu tego typu działalności w Krakowie, mieliśmy także okazję sprawdzić działalność organizacji w praktyce – w postaci pysznego obiadu.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „OWES subregionu południowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W wizycie studyjnej udział wzięło 12 osób, reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu południowego województwa śląskiego.

GALERIA ZDJĘĆ Z WIZYTY STUDYJNEJ