KPRES przyjęty przez rząd !

13 Sierpień, 2014 - 11:54 -- OWES

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Krajowego Programu Rozowoju Ekonomii Społecznej" (KPRES). Jest to niezwykle ważny dokument dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, a zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych. Głównym celem KPRES jest to, aby w roku 2020 ekonomia społeczna stała się istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i wzrostu zatrudniania, a jej podmioty ważną częścią aktywizacji osób zagrożnych wykluczeniem społecznym. Program ten opiera się na trzech głównych filarach rozowojowych tj.

1. Politycznym tj. ukierunkowanym na tworzeniu środowiska sprzyjającego ekonomii społecznej

2. Społecznym tj. opartym na wzmocnieniu potencjału organizacji działających na rzecz aktywizacji społecznej

3. Przedsiębiorczym tj. związanym z rozwojem potencjału biznesowego i kompetencji przedsiębiorstw społecznych

Z ostateczną wersją KPRES z dnia 30.04.2014r. uchwaloną przez Rząd mogą Państwo zapoznać się na naszej stronie w zakładce "Warto przeczytać"

Tags: