Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 przedłużony do dnia 31.07.2020

12 Czerwiec, 2020 - 14:02 -- OWES

Informujemy, iż Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ogłoszony w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” został wydłużony do 31.07.2020r. Działanie realizowane jest w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa oraz partnerów: Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw.

Dla kogo?:

1. podmiotów ekonomii społecznej,

2. przedsiębiorstw społecznych,

3. jednostek samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto?:

W ramach konkursu przyznawane są: 

1. Pakiety wsparcia w ramach konkursu:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

2. Ponadto, w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

3. W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

4. Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

 Kategorie konkursowe:

  • Kategoria I. Debiut roku,
  • Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
  • Kategoria III. Sukces rynkowy,
  • Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
  • Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: Bliższych informacji w sprawie konkursu udziela: Pani Anna Czerwińska, tel. (0-22) 461 61 41, e-mail: anna.czerwinska@mrpips.gov.pl

Uwaga! Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami Regulaminu konkursu. Regulamin znajdziecie Państwo poniżej.