Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych

10 Marzec, 2014 - 13:03 -- OWES

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań.

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000 zł. Dotacja dla jednej organizacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Oferty należy zgłaszać do 28 marca 2014 r.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do umawiania się na indywidualne doradztwo z naszymi specjalistami w celu uzyskania szczegółowych informacji o konkursie jak równiez konsultacji przygotowywanych wniosków.

Szczegóły