Kolejne granty Fundacji PZU w ramach konkursu „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą” .....

28 Czerwiec, 2018 - 09:53 -- OWES

Zapraszamy organizacje pozarządowe, fundacje do aplikowania o  granty Fundacji PZU. Fundacja ogłosiła konkurs dotacyjny „Niepodległa 2018. Fundacja PZU z Kulturą”. Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Projekty powninny uwzględnić elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie wysoko oceniane będą projekty, które poza celami konkursu, o których mowa powyżej będą uwzględniać poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Termin składania wniosków upływa 27 lipca 2018 r. (godz. 11:59).

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o grant.