Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

3 Czerwiec, 2015 - 12:37 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest w trakcie prac nad stworzeniem internetowego katalogu przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Katalog ma na celu umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług. Będzie zawierał krótki opis każdego podmiotu, szczegółowe informacje na temat jego oferty wraz ze zdjęciami, dane teleadresowe. Katalog ma szansę stać się kompleksowym i wygodnym narzędziem dla rosnącego grona zwolenników odpowiedzialnych społecznie zakupów, a także dla podmiotów szukających partnerów do współpracy.

W związku z tym, ROPS zaprasza podmioty ekonomii społecznej, które dotychczas nie zgłosiły chęci zamieszczenia swojej oferty w katalogu, do współpracy w przygotowaniu jego zawartości.

Wszelkie informacje o tej inicjatywie wraz z formularzem do wypełnienia o produktach i usługach znajdują się na stronie: http://es.rops-katowice.pl/katalog-produktow-i-uslug-podmiotow-ekonomii-spolecznej/#more-710

Szczegółowe informacje na temat przygotowywanego katalogu można uzyskać pod numerem 32-730-68-83.