Granty Funduszu Obywatelskiego do wzięcia......

17 Maj, 2018 - 12:34 -- OWES

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia,osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych do aplikowania o grant Funduszu Obywatelskiego Fundacji dla Polski.  Fundusz ogłosił nabór na Szybkie granty. Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie podejmowane w reakcji na bieżące wydarzenia.

Jeśli Wasza inicjatywa:

1) odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:

  • ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych,
  • ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych,
  • prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

2) podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli;

3) wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;

4) zrealizowana będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy;

zapraszamy do Funduszu Obywatelskiego!

W ramach szybkich grantów przekazywane jest wsparcie  wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł, nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych, nie jest wymagany wkład własny.

Wnioski w ramach szybkich grantów można zgłaszać na bieżąco przez cały rok na adres: http://szybkiegranty@funduszobywatelski.pl.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie: http://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe