Aktualności

Dotacje na innowacje społeczne dla osób zależnych (m.in. osób niepełnosprawnych i starszych)

9 Listopad, 2017 - 12:32 -- OWES

Zapraszamy Państwa do składania pomysłów w ramach „Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (OBSZAR: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów). Organizatorem grantu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Grantobiorcą może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych na terenie całego kraju. Wysokość pomocy jaką można uzyskać na działanie wynosi do 50 000,00 zł. Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Pomysłodawca  może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów), a co ważne nie jest wymagany wkład własny. DGA.S.A oferuje także wsparcie merytoryczne i organizacyjne na etapie realizacji pomysłu, a także pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę. 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Budowanie wizerunku medialnego w PES" 27-28 listopad 2017

9 Listopad, 2017 - 10:21 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Budowanie wizerunku medialnego w PES”, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2017r. (poniedziałek - wtorek), w godzinach od 9:00 do 16:00 w Bielsku-Białej w siedzibie Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367. Szkolenie poprowadzi Pan Wenancjusz Ochmann.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu południowego tj. powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta
Bielska-Białej.

Tematyka szkolenia zawiera wszelkie niezbędne informacje i narzędzia budujące wizerunek Państwa organizacji w mediach. Podczas szkolenia nabędą Państwo wiedzę jak efektywnie budować PR
w organizacji, jak efektywnie współpracować z mediami, a co najważniejsze przygotowani zostaniecie do wystąpień radiowych i organizacji konferencji prasowych.
 

 

Strony