Animacja

 • Jesteś przedstawicielem grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego?
 • Chcesz zmieniać swoje otoczenie i rozwijać ekonomię społeczną w gminie?
 • Jesteś przedsiębiorczy i chcesz tworzyć miejsca pracy, a także otrzymać dotację na ten cel?

 
Zapraszamy do skorzystania z usług animacyjnych w ramach projektu OWES!
 
Animatorki OWES pomogą Ci:

 • zaistnieć w środowisku lokalnym,
 • nawiązać współpracę z instytucjami, lokalnymi liderami,
 • poszukać partnerów i źródeł finansowania Twoich pomysłów społecznych,
 • poszukać skutecznych rozwiązań problemów społecznych i zainspirować do działania ( spotkania i warsztaty wyjazdowe)
 • przeanalizować Twój pomysł biznesowy i pozyskać dotację na stworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych 

Animatorki OWES współpracują również z Jednostkami Samorządu Terytorialnego obszaru bielskiego w zakresie m.in. zamówień publicznych

 • motywacja do poszukiwania zamówień publicznych i składania ofert, przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
 • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
 • monitorowanie wyników postępowań

 
W ramach projektu OWES sfinansujemy dla twojej grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego m.in.:

 • warsztaty eksperckie
 • wyjazdy animacyjne do konkretnego przedsiębiorstwa społecznego
 • udostępnimy bezpłatnie salę, zorganizujemy drobny poczęstunek

Wszystko po to, żeby wspólnie rozwijać ideę ekonomii społecznej w regionie, wpływać na wzrost zatrudnienia  i rozwój przedsiębiorczości społecznej w trzecim sektorze, a także budować trwałe relacje pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Za realizację działania odpowiadają animatorki:  
Lider: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości: Ewelina Polak i Agnieszka Kowalska ,
Partner: BSA Teatr Grodzki: Paulina Białek i Monika Pendolska
Kontakt
 

Napisz do nas

1 + 14 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.