Aktualności

Konkusy, konkursy.....dotacje na działania!

2 Listopad, 2018 - 10:54 -- OWES

Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie  dedykowane obszarom wiejskim i rybackim, tj.:
• Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz
• Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Gwarancja dla spłaty kredytów dla PES uruchomione!

23 Październik, 2018 - 11:29 -- OWES

Informujemy, iż  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument zwrotny dla podmiotów ekonomii społecznej/PES/. W ramach Funduszu Gwarancyjnego zostały wyodrębione środki, które przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przez Banki zrzeszające, z którymi BGK zawarł w grudniu 2017 r. umowę o współpracy oraz przez przystępujące do współpracy w zakresie realizacji tej umowy zrzeszone banki spółdzielcze. Celem uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym w dniu 12.10.18r. !!!!

3 Październik, 2018 - 08:18 -- OWES

Jesteś przedstawicielem grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego, organizacji pozarządowej?,

Chcesz zmieniać swoje otoczenie i rozwijać ekonomię społeczną?,

Jesteś przedsiębiorczy i chcesz tworzyć miejsca pracy, a także otrzymać dotację na ten cel?

Zapraszamy na spotkanie animacyjne do OWES!

"Miasto Światła w Bielsku-Białej"

1 Październik, 2018 - 14:38 -- OWES

Zapraszamy wszystkich do ciekawej inicjatywy w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej:

03 października w godzinach 19:30-20:30 odbędzie się spacer po Parku Włókniarzy zaznajamiający z tamtejszą infrastrukturą,
05 października od godziny 13:30 w budynku Ratusza będą odbywać się warsztaty na temat oświetlenia miasta.

W trakcie spotkania, każdy z uczestników przygotuje projekt oświetlenia jednego wybranego podczas spaceru elementu w Parku Włókniarzy.

Strony