Aktualności

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD Ziemia Bielska na działania w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska.

5 Marzec, 2019 - 13:01 -- OWES

W imieniu LGD Ziemia Bielska zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru działania LGD Ziemia Bielska, które nie prowadzą działalności gospodarczej do składania wniosków w ramach projektu grantowego pt. Promowana Ziemia Bielska. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na wydarzenia związane z promocją Ziemi Bielskiej (happeningi, akcje informacyjne, konkursy wiedzy, spotkania, konferencje, koncerty, wystawy, wydanie publikacji + wieczór autorski, rajdy terenowe, itp. z wyłączeniem imprez cyklicznych).

UWAGA! Spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zmiana godzin spotkania!

4 Marzec, 2019 - 14:32 -- OWES

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskiwania wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 21.03.2019r. w godz. 10.00-13.00 w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, sala 311.

Zaproszenie do udziału w badaniu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ekonomii społecznej

4 Marzec, 2019 - 09:24 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do udziału badaniu dotyczącym współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ekonomii społecznej, szczególnie w obszarze usług społecznych. Badanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, którego celem jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej.

Fundusz Gwarancyjny BGK dla podmiotów ekonomii społecznej uruchomiony

25 luty, 2019 - 16:05 -- OWES

Informujemy, iż został uruchomiony Fundusz Gwarancyjny BGK dla podmiotów ekonomii społecznej.Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie przez BGK gwarancji spłaty kredytów przyznawanych Podmiotom Ekonomii Społecznej (PES) przez banki spółdzielcze. Kredyty objęte gwarancją udzielane są przez banki spółdzielcze, zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielczej Grupie Bankowej, które przystąpiły do realizacji programu (Banki kredytujące).

Dla kogo gwarancje?

Strony