Aktualności

Stwórz przedsiębiorstwo społeczne w formie franczyzy – marka K-lumet

7 Listopad, 2018 - 00:00 -- OWES

Rozpoczynamy cykl branżowych spotkań animacyjnych dla grup inicjatywnych, liderów lokalnych, przedsiębiorstw społecznych i wszystkich inicjatorów chcących rozwijać swój biznes społeczny.

I spotkanie animacyjne:  „Stwórz przedsiębiorstwo społeczne w formie franczyzy – marka K-lumet”

ZAPRASZAMY OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

5 Listopad, 2018 - 15:22 -- OWES

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy kongres skupiony na wartościach i społeczeństwie – zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym. Już 20 i 21 listopada Kraków odwiedzą biznesmeni i artyści, naukowcy i samorządowcy, a także aktywiści społeczni, dziennikarze i studenci.  Będą debatować o roli ekologii w życiu człowieka, zwrócą uwagę na oszczędne i świadome gospodarowanie zasobami, poruszą problem łamania praw człowieka na rynku pracy oraz rozważą zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz ich konsekwencje.

Konkusy, konkursy.....dotacje na działania!

2 Listopad, 2018 - 10:54 -- OWES

Do 29 listopada br. trwają nabory wniosków o dofinansowanie  dedykowane obszarom wiejskim i rybackim, tj.:
• Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz
• Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Gwarancja dla spłaty kredytów dla PES uruchomione!

23 Październik, 2018 - 11:29 -- OWES

Informujemy, iż  Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument zwrotny dla podmiotów ekonomii społecznej/PES/. W ramach Funduszu Gwarancyjnego zostały wyodrębione środki, które przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej przez Banki zrzeszające, z którymi BGK zawarł w grudniu 2017 r. umowę o współpracy oraz przez przystępujące do współpracy w zakresie realizacji tej umowy zrzeszone banki spółdzielcze. Celem uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora podmiotów ekonomii społecznej.

Strony