Aktualności

Aktualizacja-Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 18-31.01.19 prowadzony przez BCP i TG

19 Marzec, 2019 - 11:21 -- OWES

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne w naborze prowadzonym w dniach 18-31.01.2019 roku przez Stowrzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.

Chcesz zacząć współpracę miedzynarodową? Weż udział w badaniach!

19 Marzec, 2019 - 09:17 -- OWES

Czy realizujesz obecnie projekty międzynarodowe w dziedzinie szeroko pojętej edukacji? Dopiero planujesz działać międzynarodowo? A może zarządzasz organizacją/instytucją współpracującą międzynarodowo? Lub planującą taką współpracę podjąć?
W każdym przypadku:
Zapraszamy Cię do udziału w otwartych, międzynarodowych badaniach on-line!
https://educult.limequery.org/235477 
Dlaczego?

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy - nabór 18-31.01.19 prowadzony przez BCP i TG

11 Marzec, 2019 - 13:10 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach procedury odwoławczej w TG

8 Marzec, 2019 - 10:29 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy złożyli wnioski o powtórne rozpatrzenie sprawy w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Obok informacji o rekomendacji pomysłu do dofinansowania znajduje się przyznana kwota wsparcia.

Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w TG

6 Marzec, 2019 - 12:57 -- OWESTG

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz listę rankingową z punktacją uczestników po zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach naboru ciągłego.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie (ocena pozytywna pomysłu oraz ocena pozytywna uczestnika) będą informowane o dalszych działaniach projektowych w ramach tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Strony