Aktualności

Wyniki po zakończeniu II etapu oceny - rekrutacja na stworzenie miejsc pracy w istn. PS prowadzona w BCP

31 Styczeń, 2019 - 11:48 -- OWES

Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów złożonych w naborze na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz listę rankingową z punktacją uczestników po zakończeniu II etapu rekrutacji.

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie (ocena pozytywna pomysłu oraz ocena pozytywna uczestnika) będą informowane o dalszych działaniach projektowych w ramach tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istn. PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

30 Styczeń, 2019 - 13:58 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w naborze na miejsca pracy w istn.PS - nabór ciągły prowadzony przez BCP

30 Styczeń, 2019 - 10:24 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (nabór ciągły). Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wspraciem finansowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego.

Na adresy mailowe uczestników projektu zostaną wysłane informacje o wynikach oceny. 

Pakiety Prawne i Księgowe do wzięcia!!!

30 Styczeń, 2019 - 09:20 -- OWES

Informujemy, iż uruchomiliśmy dla Państwa bezpłatne wsparcie w formie pakietów prawnych i księgowych, które pomogą Waszej organizacji w rozwoju i profesjonalizacji. Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w ramach BEZPŁATNYCH USŁUG:

- PRAWNYCH

- KSIĘGOWYCH

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo  w zakładce OFERTA: Pakiety prawne i księgowe

Strony