informacje

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

30 Styczeń, 2018 - 14:15 -- OWES

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),

Tags: 

Rusza drugi konkurs FIO - Śląskie Lokalnie!

16 luty, 2016 - 10:33 -- OWESBCP

 

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016:

realizacja lokalnych przedsięwzięć.

Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

Dla kogo:

Tags: 

Spotkanie konsultacyjne - Budżet Obywatelski w Bielsku-Białej

3 luty, 2016 - 14:32 -- OWESBCP

Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych kwestiami związanymi z przygotowaniem kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2017 do wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej nowego rozdania. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz.17.00 w sali sesyjnej Ratusza (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Pl. Ratuszowy 1, sala nr 30 – I piętro).

Tags: 

Kolejny konkurs w ramach FIO - Śląskie Lokalnie – już wkrótce!

28 Styczeń, 2016 - 12:16 -- OWESBCP

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu zakończy się 3 lutego 2016 r.

Drugi konkurs zostanie ogłoszony w pierwszej połowie lutego 2016 roku - w konkursie tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie na inicjatywy w obszarze pożytku publicznego realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub grupy nieformalne działające wspólnie z organizacjami.

Tags: 

OTWARTE KONKURSY - BIELSKO-BIAŁA

28 Styczeń, 2016 - 11:44 -- OWESBCP

Prezydent Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Bielsko-Biała w roku 2016 z zakresu: ·

  • KULTURY FIZYCZNEJ (II edycja);
  • TURYSTYKI (I edycja).

Termin składania ofert w obu konkursach upływa dnia 16 lutego 2016 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów - http://um.bielsko.pl/strona-821-otwarte_konkursy_ofert.html

 

Tags: 

Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

20 Styczeń, 2016 - 13:34 -- OWESBCP

Zachęcamy do odwiedzenia internetowego katalogu podmiotów i usług ekonomii społecznej działających na terenie naszego województwa, stworzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Na portalu można znaleźć informacje o produktach i usługach oferowanych przez PES-y. Narzędzie zostało stworzone z myślą o promocji społecznie odpowiedzialnych zakupów.

Tags: 

Generator e-n-GO

5 Styczeń, 2016 - 13:44 -- OWESBCP

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym narzędziem on-line służącym do kompleksowej obsługi współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pn.: „Generator eNGO z funkcją kalkulatora korzyści ekonomiczno-społecznych”. Generator eNGO jest aplikacją internetową składającą się z panelu dla ogłaszających otwarte konkursy ofert organów administracji publicznej oraz panelu dla organizacji pozarządowych, które składają oferty na realizacje zadań publicznych.

Tags: 
Subscribe to RSS - informacje