Kolejny konkurs w ramach FIO - Śląskie Lokalnie – już wkrótce!

28 Styczeń, 2016 - 12:16 -- OWESBCP

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu zakończy się 3 lutego 2016 r.

Drugi konkurs zostanie ogłoszony w pierwszej połowie lutego 2016 roku - w konkursie tym będzie można ubiegać się o dofinansowanie na inicjatywy w obszarze pożytku publicznego realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub grupy nieformalne działające wspólnie z organizacjami.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie - http://www.slaskielokalnie.pl/ i do kontaktu z naszymi doradcami:

Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl , 33 496 02 44, 33 496 02 11

Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl , 506 549 412

Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl, 33 497 07 90

Tags: