Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

30 Styczeń, 2018 - 14:15 -- OWES

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),

3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),

4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),

5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),

7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),

8.kobiety w ciąży.

Aby uzyskać pomoc prawną prosimy o kontakt pod numerem telefonu Urzędu Miasta : 33 4971715

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁĘKITNY  KRZYŻ”  

I Punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:15:00 – 19:00, wtorki:15:00 – 19:00, środy: 8:30 – 12:30, czwartki:8:30 - 12:30, piątki:8:30 – 12:30. 

II Punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:8:00 – 12:00, wtorki:11:00 – 15:00, środy: 8:00 – 12:00, czwartki:8:00 – 12:00, piątki  8:00 - 12:00.

III Punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:9:00 – 13:00, wtorki:14:00 – 18:00, środy:9:00 – 13:00, czwartki:9:00 – 13:00, piątki:14:00 - 18:00

IV Punkt: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:8:30 – 12:30, wtorki:8:30 – 12:30, środy:8:30 – 12:30, czwartki:13:00 – 17:00, piątki:8:30 - 12:30

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ RADCÓW  PRAWNYCH 

I Punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:8:30 – 12:30, wtorki:8:00 – 12:00, środy:11:00 – 15:00 ,czwartki:9:00 – 13:00, piątki:8:00 - 12:00

 PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ ADWOKATÓW

I Punkt: Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej: poniedziałki:13:30 – 17:30, wtorki:8:30 – 12:30, środy: 8:30 – 12:30, czwartki:13;00  - 17:00, piątki:8:00 - 12:00  

II Punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16

Harmonogram pracy punktu: poniedziałki:8:30 – 12:30, wtorki:15:00 – 19:00, środy:8:30 – 12:30, czwartki:8:30  - 12:30, piątki:15:00 - 19:00

 

Tags: