Lista rankingowa - podstawowe wsparcie pomostowe

Lista rankingowa - Wnioski o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

26 luty, 2014 - 15:38 -- OWES

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż wszystkie wnioski złożone przez uczestników naszego projektu zostały ocenione pozytywnie i uzyskały rekomendację KOW do wypłaty wsparcia. Protokół z prac KOW wraz z wymaganymi załącznikami zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Śląskiego w celu uzyskania wymaganej akceptacji.

Subscribe to RSS - Lista rankingowa - podstawowe wsparcie pomostowe