Szkolenia ROPS

28 Październik, 2014 - 09:06 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu systemowego pn. Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego:

a) Warsztaty nt. budowania partnerstw lokalnych:
• „Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”,
• „Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”,
• „Partnerstwo lokalne jako otoczenie ekonomii społecznej - tworzenie partnerstw międzyinstytucjonalnych i międzysektorowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej”.
b) Szkolenie: „Budowanie wizerunku podmiotów integracji społecznej, partnerstw oraz inicjatyw lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych narzędzi komunikacji zewnętrznej”;
c) Szkolenie wspólne pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy: „Job-coaching oraz formy współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Szkolenia i warsztaty skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także przedsiębiorców oraz partnerów społecznych i gospodarczych z terenu województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zawarte są w załączonym pliku.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel.: 032-730-68-87 lub mailowo: akwasniak@rops-katowice.pl, przez Panią Agnieszkę Kwaśniak.