Pierwsze pakiety marketingowe rozdane!

5 Wrzesień, 2013 - 12:31 -- OWES

Pierwsze cztery organizacje z naszego subregionu otrzymały pakiety marketingowe. Do grupy szczęśliwców należą: Stowarzyszenie Beskidzkich Ratowników z Bielska-Białej,  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Tęczowa Przystań" z Cieszyna, Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej z  Bielska-Białej oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej Siebie" z Harbutowic.

W dniu dzisiejszym odbyły się indywidualne spotkania przedstawicieli w/w organizacji z firmą marketingową, która będzie realizować pakiety. Organizacje miały możliwość szczegółowego omówienia zakresu usług i sposobu realizacji.

Wszystkie organizacje zainteresowane skorzystaniem z pakietu marketingowego, zapraszamy do złożenia wniosku w kolejnej turze, którą planujemy końcem roku.

Szczegóły na pewno ukażą się na naszej stronie internetowej.