pakiety marketingowe

Nabór wniosków na pakiety marketingowe

20 Marzec, 2017 - 10:32 -- OWESBCP

Pragniemy poinformować, iż dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie PAKIETÓW MARKETINGOWYCH. Nabór potrwa do 03.04.2017r. Formularze należy składać w Urzędzie Miejskim w Bielsku – Białej, Plac Opatrzności Bożej 18 – osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź elektronicznie poprzez przesłanie zeskanowanego formularza na adres mailowy: owes@bielsko-biala.pl Za datę złożenia formularza przyjmuje się datę jego wpłynięcia. Formularz powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją.

Wyniki naboru dot. Pakietów marketingowych

11 Październik, 2016 - 10:37 -- OWESBCP

W pierwszym naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęły 22 wnioski od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji z najwyższą punktacją.

Pierwsze pakiety marketingowe rozdane!

5 Wrzesień, 2013 - 12:31 -- OWES

Pierwsze cztery organizacje z naszego subregionu otrzymały pakiety marketingowe. Do grupy szczęśliwców należą: Stowarzyszenie Beskidzkich Ratowników z Bielska-Białej,  Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego "Tęczowa Przystań" z Cieszyna, Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej z  Bielska-Białej oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Bliżej Siebie" z Harbutowic.

Subscribe to RSS - pakiety marketingowe