Konkurs Fundacji BZ WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam"

8 Październik, 2014 - 12:41 -- OWES

Każdy, kto ma pomysł, mający szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej może startować w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam". Każdą inicjatywę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii, czyli instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną. Głównym celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Możliwe obszary wsparcia to między innymi:

  - zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
  - zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę
  - budowa wspólnot międzypokoleniowych
  - współpraca między organizacjami

Pomysły należy składać przez aplikację internetową dostępną na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html do 23 listopada 2014 roku.

W ramach konkursu można będzie otrzyamć dotacje w wysokości od 2,5 tys. zł do 20 tys. zł.

Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych aplikowaniem do konkursu zapraszamy do umawiania się na spotkania z naszymi doradcami w celu przygotowywania wniosków (tel. 33 496 02 44, e-mail: informacja.owes@bcp.org.pl)

Szczegóły konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam" dostępne na stronie http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html