tu mieszkam tu zmieniam

Konkurs Fundacji BZ WBK "Tu mieszkam, tu zmieniam"

8 Październik, 2014 - 12:41 -- OWES

Każdy, kto ma pomysł, mający szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej może startować w konkursie "Tu mieszkam, tu zmieniam". Każdą inicjatywę należy zgłosić za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii, czyli instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

Subscribe to RSS - tu mieszkam tu zmieniam