Bezpłatne doradztwo grupowe "Zarząd i Komisja Rewizyjna – obowiązki, kompetencje i prawa, dokumentowanie prac"

6 Wrzesień, 2013 - 11:56 -- OWES

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa grupowego świadczonego w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej o tematyce: "Zarząd i Komisja Rewizyjna – obowiązki, kompetencje i prawa, dokumentowanie prac"

Program doradztwa:

  1. Obowiązki i prawa wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach i aktów wewnętrznych organizacji.
  2. Obowiązki sprawozdawcze.
  3. Obowiązki z tytułu:
  • prowadzenia księgowości,
  • zobowiązań podatkowych,
  • ochrony danych osobowych,
  • realizowania projektów,
  • wobec organów nadzoru i KRS,
  • posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.

    4.  Zasady dokumentowania prac organów organizacji pozarządowych.

Proponowane terminy doradztwa:

11.09 godz. 9.00-12.00,
13.09 godz. 9.00-12.00,
23.09 godz. 9.00-12.00, 13.00-16.00.

Prosimy o dokonanie wcześniejszych zgłoszeń (przynajmniej 1 dzień wcześniej) na adres mailowy: szkolenia.owes@bcp.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 33 496 02 44.
Możliwe jest świadczenie doradztwa w innym terminie (godziny popołudniowe) po wcześniejszym ustaleniu z doradcą.