doradztwo

Doradztwo biznesowe dla PES!

21 Marzec, 2016 - 16:19 -- OWES

Podmioty ekonomii społecznej planujące rozpocząć, bądź poszerzyć zakres już prowadzonej działaności gospodarczej zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa biznesowego w ramach projektu OWES.

Doradztwo obejmuje następujące obszary:

- opracowanie modelu biznesowego - koncepcji na działalność,

- wsparcie w zakresie analizy finanansowej planowanego przedsięwzięcia,

- stworzenie biznes planu,

Nabór na pakiety prawne i księgowe przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym "Teatr Grodzki"- uruchomiony!

5 luty, 2016 - 09:23 -- OWESTG

Informujemy, że Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"- Partner projektu OWES subregionu południowego, uruchamia nabór wniosków na pakiety księgowe oraz pakiety prawne.

Rekrutacja wniosków do pakietów prawnych i księgowych odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Wsparcie kierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z terenu subregionu południowego woj. śląskiego. PES będzie mógł skorzystać z wybranego pakietu po złożeniu Formularza Zgłoszeniowego i pozytywnym przejściu procesu rekrutacji oraz po podpisaniu umowy.

Ekonomizacja trzeciego sektora na przykładzie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiebiorczości

9 Grudzień, 2014 - 10:35 -- OWES

Wkraczamy w tzw. nową perspektywę finansowania. Lada moment kolejna fala środków unijnych da możliwość realizacji nowych ciekawych projektów, pomocy dla dużej ilości osób i podmiotów potrzebujących wsparcia. To niewątpliwie również szansa dla wielu organizacji na pozyskanie dotacji i utrzymanie kadry pracowniczej. Czy zatem jest to dobry moment na podejmowanie ryzykownych działań w kierunku ekonomizacji?

Bezpłatne doradztwo grupowe "Zarząd i Komisja Rewizyjna – obowiązki, kompetencje i prawa, dokumentowanie prac"

6 Wrzesień, 2013 - 11:56 -- OWES

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa grupowego świadczonego w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej o tematyce: "Zarząd i Komisja Rewizyjna – obowiązki, kompetencje i prawa, dokumentowanie prac"

Program doradztwa:

Subscribe to RSS - doradztwo