Aktualności

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsięb. społeczne - nabór prowadzony przez BSA Teatr Grodzki

9 Grudzień, 2020 - 09:14 -- OWESTG

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.
Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w naborze 12-25.11.2020 prowadzonym przez Stowarzyszenie BCP

9 Grudzień, 2020 - 08:46 -- OWES

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Uczestników Projektu, którzy brali udział w naborze o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność przedsiębiorstw społecznych.

Wnioski, które otrzymały rekomendację pozytywną kwalifikują się do objęcia wsparciem pomostowym w ramach projektu OWES obszaru bielskiego. Na adresy mailowe osób zarządzających przedsiębiorstwem społecznym wysłane zostaną karty oceny merytorycznej, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat przyznanego wsparcia.

JARMARK ŚWIĄTECZNY OWES - CENNIK

7 Grudzień, 2020 - 14:14 -- OWES

Zapraszamy na świąteczne zakupy w naszych Przedsiębiorstwach Społecznych!!!! Wszystkie produkty zobaczycie w filmie na Facebook:  Jarmark OWES on line

Poniżej przedstawiamy naszych wystawców oraz cennik usług/produktów i oczywiście kontakty, gdzie można zamawiać.

 

Bądżmy lokalnie odpowiedzialni i zamawiajmy prezenty od Przedsiębiorstw Społecznych!!!

1. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SEROWA KRAINA

Serek Rabuś 11,00 zł;

Twaróg Rajski 28,00 zł/kg    

Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istniejących PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

3 Grudzień, 2020 - 12:43 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).

Strony