Zapytaj doradcę o nabór wniosków do programu grantowego Moja Mała Ojczyzna

3 Listopad, 2017 - 14:22 -- OWES

Nabór wniosków do programu grantowego Moja Mała Ojczyzna trwa tylko do 30 listopada 2017r. Program jest skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Grantodawcą jest Fundacja BGK. Program na celu zaktywizowanie lokalnych środowisk do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację.
Przypominamy, że wnioski mogą składać działające w lokalnym środowisku organizacje posiadające osobowość prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki publiczne, domy kultury, kluby sportowe, świetlice środowiskowe, państwowe ośrodki  opiekuńczo-wychowawcze, organizacje nieformalne, członkowie społeczności lokalnych (koła gospodyń wiejskich,wspólnoty parafialne)

Pomysł może również zgłosić każdy, kto do swojej inicjatywy namówi do współpracy jedną z wymienionych instytucji.