Zaproszenie na konferencję.

29 Marzec, 2016 - 09:38 -- OWES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do wzięcia udziału w konferencji poświęconej systemowi wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim. Głównym przesłaniem konferencji jest przedstawienie działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie województwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia br. w Szczyrku.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie pocztą na adres ROPS. Rekrutacja będzie prowadzona do 8 kwietnia 2016 roku lub do wyczerpania się wolnych miejsc. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zamawiający zapewnia nocleg i wyżywienie. Dojazd na miejsce odbywania się konferencji – we własnym zakresie.

Szczegóły