Wystartowała III edycja TESCO "Decydujesz, pomagamy"

18 Maj, 2017 - 14:34 -- OWES

15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, która aktywnie działają w lokalnej społeczności.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:
a. wspierania lokalnej aktywności,
b. działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
c. edukacji dzieci i młodzieży - kształtowania umiejętności miękkich,
d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.

Rejestracja trwa do 30 czerwca 2017 r.

szczegóły

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do OWES na bezpłatne doradztwo. Już dziś umów się z doradcą OWES:

        Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44

        Elżbieta Kamińska -Waluk: e-mail: owes@bielsko-biala.pl, tel.33 497 07 90

        Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412

Tags: