Wyniki I etapu oceny pomysłów - rekrutacja ciągła w istn. PS na stworzenie miejsc pracy prowadzona w BCP

27 Marzec, 2019 - 14:03 -- OWES

Poniżej zamieszczamy wyniki I etapu oceny formularzy pomysłów biznesowych w rekrutacji na tworzenie miejsc pracy w istniejacych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele pomysłów, które otrzymały rekomendację pozytywną otrzymają informację o terminie spotkania z Komisją (II etap oceny).