ngo

Uproszczenia księgowe dla małych organizacji pozarządowych - artykuł

20 luty, 2015 - 12:00 -- OWES

Z dniem 5 września, weszły w życie przepisy ułatwiające prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych i co jest nowością - dla podmiotów ekonomii społecznej. To ważny dzień dla tych organizacji, bowiem poziom skomplikowania dotychczasowych sprawozdań finansowych przysporzył księgowym tych podmiotów nie lada trudności. Zmiany związane z udogodnieniami w zakresie sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek są skutkiem wejścia w życie przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.).

Trzy filary – wspólny kapitał - artykuł

20 Listopad, 2014 - 11:52 -- OWES

Pod wymienionym tytułem odbyło się 21 października forum współpracy biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad stuosobowa frekwencja.

Jak skutecznie pomagać - artykuł

6 Wrzesień, 2014 - 12:33 -- OWES

Jarek - lat 21
Dzieciństwo wspomina niechętnie. Ojciec pił, rzadko bywał w domu a kiedy już się pojawił to reszta domowników uciekała w popłochu. Nocowali u babci, różnych cioć i koleżanek mamy. Potem matka wyjechała do pracy za granicę a on wraz z siostrą zamieszkał u babci.

Masz prawo współdecydować, masz wpływ !

7 Sierpień, 2014 - 14:21 -- OWES

Jeśli chcesz mieć wpływ na tworzone prawo i uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapisz swój adres do bazy NGO. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) podjęła się przygotowania bazy kontaktów z adresami mailowymi do organizacji pozarządowych, które wyrażają chęć takich konsultacji. Baza zostanie przekazana formalnie do MPiPS poprzez Zespół ds. opracowania Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi.

Strony

Subscribe to RSS - ngo